خانه ی آموزش پایه اول شهرستان سمیرم

آموزش کتب اول ابتدایی

طرح درس اول

مشخصات

به نام خدا

موضوع درس: فارسی ( بخوانیم)                           زمانن: 45 دقیقه                       عنوان درس: مدرسه (مـ م )                         تعداد: 20 نفر             

 پایه تحصیلی : اول ابتدائی                               نام ونام خانوادگی:: پوران صادقی                    سال تحصیلی 90-89

هدف کلی

تقویت مهارت های زبان آموزی مهارت گوش دادن، صحبت کردن،خواندن و آشنایی فراگیران با صدا و نشانه های (م-م)و کاربرد آن در جمله

 

اهداف جزئی

شناختی :کلماتی که نشانه ی (م) در آن به کار رفته است را نام می برد .

واژه هایی که نشانه ی جدید در آن بکار رفته را جمع آوری می کنند .

این واژه ها را دسته بندی می کند .

رنگ های پرچم را تشخیص می دهد .

واژه های درس را می خواند .

درباره تصاویر درس توضیح می دهد.

طرز نوشتن نشانه های جدید را بیان می کند .

صداهای ( م-م)را در جاهای  مختلف کلمه تشخیص می دهد.

مهارتی: از روی متن درس روان ورسا می خواند .

پازل ها را می سازد.

با خمیر دو نشانه را درست می کند .

نگرشی: در فعالیت های تیمی شرکت فعال و مستمر دارد .

موقع صحبت کردن نوبت را رعایت می کند.

به نظر دیگران احترام می گذارد.

به مدرسه و پرچم علاقه مند می شود.

بهداشت فردی را رعایت می کند.

وسایل و مواد آموزش

 

کارهای تصویری، کتابهای درسی جدول الفبا، تابلوی کلاسی، لوحه بزرگ، پازل تصویری

 

 

روش ها و راهبرد الگوی تدریس

 روش یاران در یادگیری،

پرسش و پاسخ، توضیحی،          چینش کلاسی            u شکل

مقدمات

سلام، احوال پرسی – حضور و غیاب ( به وسیله تکه های پازل)دقت در وضع روحی و جسمی فراگیران

 

 

 

 

فعالیتهای یاددهی

فعالیتهای یادگیری

ارزشیابی تشخیصی

فعالیتهای معلم

بچه ها از سن هفت سالگی باید برای درس خواندن کجا بروند؟

چه کسانی را در مدرسه می بینید؟

چه کسی مسوول نظم مدرسه است؟

چه کسی به شما درس می دهد؟

دوست دارید بیشتر در مورد مدرسه بدانید با من همراه شوید.

فعالیت های فراگیر

 

پاسخ دهی

ایجاد انگیزه

- پازلهایی از تصاویر مرتبط با درسی تهیه می کنیم مثل

 مداد، نیمکت، میز، پرچم، مدیر مدرسه، پازل ها را

در اختیار فراگیران قرار می دهیم اگر تکه ای باقی  نماند.

متوجه می شویم که غایب نداریم اگر باقی آمد سراغ فرد

غایب را می گیریم

- پازل جهت (حضور و غیاب و گروهبندی)

 

- پشت پازلها نشانهایی مثل

 

 

می کشیم.                              معلم نظارت می کند

فراگیران در قالب تیم های همیار به ساخت پازل ها می پردازد.

 

 

 

 

 

 

 

فعالیتهای معلم

فعالیتهای معلم

از بچه ها می خواهیم تکه ای از پازل را بر دارند و بر حسب تصاویر پشت آن تشکیل گروهبندی دهند و آن را تکمیل کنند.

حال از آنها می خواهیم که به طور فردی در مورد تصویر حاصله فکر کنند.

بعد به صورت گروهی مشورت کنند و چند جمله در مورد تصویر بیان کنند.

از نماینده هرگروه می خواهیم بیاید جملات گروهشان درباره تصویر را بیان کند و آن را به تابلو نصب کند.

بچه ها این تصاویر شما را به یادکجا می اندازد؟

تصویرکها را بین گروهها تقسیم می کنیم ویک کلمه را می خوانیم از فراگیران می خواهیم تصویر راپیدا کند و بالا نگه دارند.

تصویرکها را یکی یکی به تابلو می چسبانیم و از بچه ها می خواهیم دسته جمعی بخوانند، حالا می پرسیم صدا اول این کلمه چیست؟ یا صدای آخرش چیست؟

حالا ازفراگیران می خواهیم کارتهایی را بالا ببرند که صدای اول وسط آنها            «میم» باشد.

حالا کارتهایی را بالا ببرند که صدای آخرشان « میم» است.

کتابها را باز کنند به تصویر عنوانی توجه کنند، فکر و مشورت کنند و سوالاتی می پرسیم

- این تصویر کجا را نشان می دهد؟

- در کلاس چه کارهایی انجام می دهید؟

- در حیاط مدرسه چطور؟

- چگونه به اتاق مدیر وارد می شوید؟

- در این قست در مورد مقررات مدرسه

- احترام به مدیر رعایت قوانین کلاس توضیح می دهیم.

توجه بچه های را به تصویرکها جلب می کنیم.

می توانید در گروه با این کلمه ها جمله بسازید.

- پس از بیان جمله ها که البته بسیار ساده هستنداز آن ها می خواهیم هر کس داوطلب است از روی درس بخواند وکلمه ای که برایش ناآشناست حدس بزنید

- در پایان خودمان از روی درس می خوانیم بچه ها باید با دقت خط ببرند

- حالا در شکل حرف « مـ، م» را روی تابلو نوشته و وارد جدول می کنیم

فعالیت فراگیران

تکمیل پازل به دست آوردن تصویر

 

تفکر فردی در مورد تصویر

مشورت و تفکر گروهی در مورد تصویر

بیان نظرات گروه ونصب آن به تابلو مدرسه

 

پیدا کردن تصویر و نشان دادن آن دیگران

 

خواندن کلمه و کشیدن صدای« میم»

 

تصاویر مربوط را بالانگه دارند.

 

 

تصاویر مربوطه را بالا نگه دارند.

 

پاسخ دهی

 

 

 

 

 

 

 

دقت و توجه به تصویرکها مشورت و ساختن جمله

 

تلاش برای خواندن از روی متن

 

دقت و توجه و خط بردن با دست زیر کلمات

تعیین تکلیف

بچه ها برای جلسه آینده از نوشته های روزنامه هر کلماتی به حرف «مـ م» دارند بچنند و روی ورق A4 بچسباند وبیاورند.ویا نقاشی بکشید در دفتر تکلیف خود که نشانه ی  (م) داشته باشد .

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و ششم آبان ۱۳۹۰ساعت 11:40  توسط پوران صادقی  |